Pagina's

zaterdag 4 februari 2012

Winterbespreking

Deze zaterdag een mailtje doen uitgaan dat we als bestuur wat info wilden verstrekken en tevens een voorstel van mijn hand bespreken. Door de winterse omstandigheden deze zaterdag niet kunnen fietsen, maar er zijn gelukkig redelijk wat leden aanwezig in 't-Hoekse. Hieronder een verslag van het beprokene.

Na de opening heeft de voorzitter wat zaken die het afgelopen jaar zijn gepasseerd vermeld. Zo heeft het bestuur z'n best gedaan om de naamsbekendheid van Tandje Bij te vergroten. Hiervoor is gebruik gemaakt van een poster actie, stukjes in de krant en de blog. De ervaring is dat één of meerdere van deze acties ook door buitenstaanders zijn opgemerkt. Dit jaar hebben we ook een bescheiden investering gedaan om een opvallendere vermelding in de Gemeentebode te krijgen. De oplettende lezer zal zien dat hier nu een foto met tekst van ons te bewonderen valt. Dit jaar is een oude traditie in ere hersteld. De feestavond is dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer van de grond gekomen. Als hier animo voor is zullen we hiermee doorgaan. Verder is een groeiend aantal leden, waarvan de nodige jeugdige, een verheugend feit. In 2012 gaan de voorbereidingen voor het het aanschaffen van een nieuwe kleding outfit 2012 of 2013) spelen. Theo is in gesprek met een mogelijke sponsor. Als dit niet slaagt zijn er ook nog mogelijkheden via Izaak. Als bestuur is wel duidelijk dat we geen clubhuis vermelding meer op de kleren willen, dit vertoont de laatste jaren teveel verloop. Wel is gebleken dat de leden graag de identiteit op de clubkleding terugzien. Natuurlijk houden we jullie in de loop van het jaar op de hoogte van de ontwikkelingen.

Mas geeft na ronddelen van het jaarlijkse clubblad een uitleg over de cijfers. We hebben een gezonde kas en er zijn geen opvallende uitgaven gedaan. Het blijkt dat Mas ook een mens is, want enige typefouten (jaartallen) worden opgemerkt. Voor het kopiëren van het clubblad kunnen we volgend jaar een kleinigheid besparen, hiervoor zijn vrijwilligers.

Dan een voorstel van mijn kant.
Sinds enige tijd valt het mij op dat sommige leden niet meer mee kunnen of durven fietsen. De items snelheid en afstand worden voor sommigen een te hoge drempel om nog aan te sluiten bij de groep. De terugkeer na een blessure, geen gelegenheid om te trainen, gezondheidproblemen, conditie achterstand om andere redenen, kunnen een belemmering vormen om weer snel aan te sluiten bij de groep. Mijn voorstel is bedoeld als een proef voor 2012 en luidt als volgt:

Een aantal mensen geeft vooraf aan dat ze rustiger willen rijden. Voor de start is het belangrijk dat iedereen goed is geïnformeerd. Er wordt gezamenlijk gestart in een fatsoenlijk (rustig) tempo. In en na de bochten en ook niet na obstakels (tegemoet komend verkeer etc.) wordt er rustig versneld. We blijven ca.10 km als complete groep bij elkaar rijden, b.v. tot het begin van een dam. Hierna gaat de hoofdgroep verder in het gebruikelijke tempo. De mensen die hebben aangegeven het wat rustiger aan te willen doen laten zich hier uitzakken. De rustige groep kan een kortere route rijden en geeft achteraf door hoeveel kilometer men heeft gereden. Het maximum is het aantal kilometers van de hoofdgroep. Deze kilometers tellen mee voor het klassement. Achteraf komen we, indien mogelijk, allen weer bijeen in ons clubhuis. Mijn insteek is om mensen die dreigen af te haken weer bij de club te krijgen door op deze manier een alternatief te bieden.

Dit voorstel is besproken en er blijkt dat men met het nodige heen en weer gepraat zich hier in kan vinden. Er is (gelukkig)ook de nodige opbouwende kritiek, die het voorstel wat duidelijker omlijnd neerzet.
Ron geeft aan dat we de feiten moeten erkennen en duidelijk zijn. Met de leeftijdsopbouw in onze groep, de nodige 50 plussers, bijna zestigers, zestig plussers gecombineerd met een instroom van jongere mensen zal er de komende jaren (meer dan waarschijnlijk) een behoefte aan een B-groep zijn , laten we het beestje dan ook gewoon zo noemen, dit is helemaal geen schande. Hier is men het volmondig mee eens.
Theo legt de vinger op een ander zwak punt, de communicatie. Hij vindt dat mensen nu al niet al teveel discipline hebben in het aan/afmelden voor een clubrit. Hij vraagt zich af of de leden zelf wel duidelijke afspraken kunnen maken voor zoiets en hoe we dit als bestuur denken te sturen. Al vrij snel blijkt dat Mas graag centraal punt wil zijn om dit te coördineren. Hij had sowieso al plannen het dit seizoen rustiger aan te doen en heeft hier zin in, bijkomend voordeel hij kent op veel plaatsen goed de weg.

Het aangenomen voorstel gaat dus gelden als proef voor 2012. Er komt een A- en B-groep, waarbij Mas het voortouw neemt voor de B-groep die in een rustiger tempo zal rijden. De spelregels blijven zoals voorgesteld in het oorspronkelijke voorstel. Misschien zal er in de praktijk nog wat bijgeschaafd moeten worden, want wij hebben hier nog geen ervaring mee. Zo moet nog blijken hoe we met grote ritten omgaan. Het succes zal afhankelijk zijn van de deelname en medewerking van de leden zelf. Na dit seizoen zullen we evalueren hoe het is gegaan.

Een heel verhaal, naar ik hoop duidelijk en ben ik niet teveel vergeten (dan zal ik ongetwijfeld op de vingers getikt worden). Dat we ook dit jaar weer met veel plezier mogen rijden en dat het bovenstaande er toe leidt dat iedereen weer een plaatsje vindt binnen onze club om naar eigen kunnen te presteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten